ENGLISH
Pantdreiniog, Ysgol Sul y Methodistiaid Calfinaidd, Bethesda.,
© Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Cardiau Nodyn Capel

Mae gan Capel ddeg cerdyn nodyn ar werth. Mae'r lluniau atyniadol yn cynnwys pedwar o gapeli yng Nghymru gan Xia Lu a chwech o gapeli yn ardal Abertawe gan Catherine Masterman.

Mae pob cerdyn yn wag tu mewn ac yn addas i ysgrifennau negeseuon arno. Ceir manylion o'r capel ar gefn y cerdyn.

Pris y cardiau yw 25c yr un. Gofynnir i aelodau Capel dalu 40c ychwanegol am gludiad beth bynnag yw maint yr archeb.

Croeso i'r rhai nad ydynt yn aelodau archebu cardiau ond gofynnir ydynt dalu cost llawn y cludiad pan maent yn derbyn y cardiau.

A wnewch chi anfon eich archeb i:
Y Parch/Rev. Peter Jennings 5 Cuffnell Close, Liddell Park, Llandudno
LL30 1UX tel: 01492 860449 ebost/email obadiah1@btinternet.com

Pendref, Llanfyllin (c) Xia Lu

Pendref, Llanfyllin (c) Xia Lu

Tin Tabernacle, Llanfairfechan (c) Xia Lu

Tin Tabernacle, Llanfairfechan (c) Xia Lu


Glanaber, Llanuwchllyn (c) Xia Lu

Glanaber, Llanuwchllyn (c) Xia Lu

Frogmore Street, Abergavenny (c) Xia Lu

Frogmore Street, Abergavenny (c) Xia Lu


Siloh Newydd, Swansea (c) Catherine Masterman

Siloh Newydd, Swansea (c) Catherine Masterman

Mount Pleasant, Swansea (c) Catherine Masterman

Mount Pleasant, Swansea (c) Catherine Masterman


Ebenezer, Swansea (c) Catherine Masterman

Ebenezer, Swansea (c) Catherine Masterman

Cwm Capel, Llansamlet, Swansea (c) Catherine Masterman

Cwm Capel, Llansamlet, Swansea (c) Catherine Masterman

Carmarthen Road, Swansea (c) Catherine Masterman

Carmarthen Road, Swansea (c) Catherine Masterman

Bethesda, Swansea (c) Catherine Masterman

Bethesda, Swansea (c) Catherine Masterman