ENGLISH
Moreia, Capel y Bedyddwyr Neilltuol Cymreig, Gaerwen.,
Ffurfwyd yn 1839. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Cyhoeddiadau ar Gapeli

Mae'r rhestr yn canolbwyntio ar lyfrau sy'n cynnwys gwybodaeth am gapeli yng Nghymru. Mae rhai o'r llyfrau a restrir allan o brint erbyn hyn.

Cyffredinol

Cadw, Capeli yng Nghymru: cadwraeth a thrawsnewid. Caerdydd: Cadw, 1999. (Yn Saesneg. Llyfryn defnyddiol iawn gyda thestun gan John Hilling.)

Ifans, Dafydd, gol., Cofrestri Anghydffurfiol Cymru. Aberystwyth: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, 1994.

Jones, Anthony, Welsh Chapels. 2nd ed., Stroud: Alan Sutton, 1996.

Owen, D. Huw, Capeli Cymru. Talybont: Y Lolfa, 2005

Rees, J. Derfel, Ar eu Talcennau: enwau capeli yng Nhgymru. Abertawe: Tŷ John Penry, 1981

Roberts, Alun, Discovering Welsh Graves. Cardiff: University of Wales Press, 2002.

Smith, Ian, Tin Tabernacles: corrugated iron mission halls, churches and chapels of Britain. Camrose Organisation, 2004.

Ardaloedd

Barnes, David Russell, People of Seion: patterns of nonconformity in Cardiganshire and Carmarthenshire in the century preceding the Religious Census of 1851. Llandysul: Gomer, 1995. (Yn cynnwys rhestr o gapeli yn ôl dyddiad yr adeilad cyntaf.

Edwards, Huw, Capeli Llanelli: Our Rich Heritage. Caerfyrddin: Cyngor Sir
Gaerfyrddin, 2009.

Hilling, John & Traynor, Mary, Cardiff's Temples of Faith: a thousand years of places of worship. Cardiff: Civic Society, 2000.

Hunt, Anne & Bury, Lilian, Henaduriaeth Manceinion Ddoe a Heddiw, Yr Henaduriaeth, 2007. 32tt. + 12tt ffotos.

Jones, Alun Vernon, Capeli Cwm Cynon. [Cwmdare]: Cymdeithas Hanes Cwm Cynon, 2004. (Yn Saesneg.)

Pritchard, T.W. A History of the Old Parish of Hawarden, Including Broughton, Ewloe, Garden City, Mancot, Pentrobin, Queensferry, Caltney, Saltney Ferry, Sandycroft, Sealand and Shotton. Wrexham: Bridge Books, 2002. (Yn cynnwys llawer o wybodaeth a lluniau o'r capeli.)

Pritchard, T.W. The Making of Buckley and District, Including Bistre, Argoed, Ewloe Wood, Ewloe Town, Pentrobin and Bannel. Wrexham: Bridge Books, 2006. (Yn cynnwys pennod sylweddol ar yr Anghydffurfwyr a'u capeli.)

Rose, Jean, Cardiff Churches Through Time. Stroud: Amberley Publishing, 2013. 96pp.

Sinclair, J.B. & Fenn, R.W.D., Marching to Zion: Radnorshire chapels. Kington: Cadoc Books, 1990.

Tonyrefail ac Ardal U3A Churches and chapels of Tonyrefail
Llfryn wedi'i cynhyrchu gan gwrp hanes lleol, yn cynnwys hanes eglwysi a chapeli ardal Tonyrefail. Cewch ddarllen neu ddadlwytho'r llyfryn gan glicio'r dolen uchod.

Williams, Donald, Hanes Crefydd Foreol yng Nghwm Gwendraeth. Llanelli: Yr Awdur, 2011.

Cyfres The Buildings of Wales:
Cyhoeddwyd y gyfres yn wrieddiol gan Penguin ond erbyn hyn y cyhoeddwr yw Gwasg Prifysgol Yale.

Hubbard, Edwards, Clwyd. 1986.

Lloyd, Thomas, Orbach, Julian & Scourfield, Robert, Pembrokeshire. 2004.

Lloyd, Thomas, Orbach, Julian & Scourfield, Robert, Carmarthenshire and Cardiganshire. 2006.

Newman, John, Glamorgan. 1995.

Newman, John, Gwent/Monmouthshire. 2000.

Haslam, Richard, Orbach, Julian and Voelcker, Adam, Gwynedd. 2009.

Scourfield, Robert & Haslam, Richard. Powys. 2013

Enwadau

Bassett, T.M., Bedyddwyr Cymru. Abertawe: Ty Ilston, 1977.

Jones, R. Tudur, Hanes Annibynwyr Cymru. Abertawe: Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, 1966); wedi'i ddiwygio fel Congregationalism in Wales, ed. Robert Pope. Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru, 2004.

Madden, Lionel, gol., Methodism in Wales: a short history of the Wesley tradition. Llandudno: Methodist Conference, 2003.

Penseiri

Hughes, Stephen, Thomas Thomas, 1817-88: the first national architect of Wales. Wedi'i ail-argraffu o Archaeologia Cambrensis 152 (2003). Ar gael oddi wrth: Y Siop Lyfrau, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Plas Crug, Aberystwyth SY23 1NJ. £5 a £1 am gludiad.

Hanesion Diweddar Capeli

Rhestrir hanesion yn y Gymraeg a gyhoeddwyd o 2000 ymlaen. Ceir manylion am hanesion o gapeli yn Saesneg ar dudalennau Saesneg y wefan. Croesewir gwybodaeth am eitemau ychwanegol.

Aberaeron Hanes Capel Peniel, Aberaeron 1833-1949, gan Emrys Harries. Y Capel, 2007. 26tt. (Annibynwyr)

Aberaeron Braslun o Hanes Tabernacl, Aberaeron, gan Jean Porteous. Yr Awdur, c.2011. 29tt. (Methodist Calfinaidd)

Abercwmboi Hanes Eglwys Bethesda, Abercwmboi, gan Rhys ab Owen. Y Capel, 2011. (Bedyddwyr).

Abertawe Trinity, Abertawe: braslun o hanes yr achos drwy ddwy ganrif 1799-2003, gan Alun Evans. Y Capel, 2003. (Methodist Calfinaidd.)

Alltwen Capel yr Alltwen 1757-2007. Alltwen: Capel Annibynnol, 2007. 8tt. Yn cynnwys crynodeb o hanes y capel a lluniau lliw o gapeli'r ardal.

Bangor Codiad Haul: hanner canrif yn hanes Penuel, Bangor 1952-2002, gan Gwilym B Owen. Y Capel, 2002. 51tt. (Bedyddwyr)

Blaenycoed Hanes Eglwys yr Annibynwyr Blaenycoed 1801-2001, gan Elsbeth Page. Yr Eglwys, 2001. 112tt.

Blaencefn Dathlu Daucanmlwyddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru Capel Blaencefn 1808-2008, gan Eryn Mant White. Y Capel, 2008. 58tt.

Brondeifi Capel Undodaidd Brondeifi, Llanbedr Pont Steffan: hanes yr achos, gol. Parch. D. J. Goronwy Evans. 2008.

Caerdydd Llewyrch Ddoe, Llusern Yfory: Eglwys Annibynnol Minny Street, Caerdydd, 1884-2009, 2009, 120tt.

Caerdydd Yng Ngolau Ffydd: Eglwys y Crwys 1884-2009 gol. John Gwynfor Jones, Yr Eglwys, 2009. 24tt. (Methodist Calfinaidd)

Caerfyrddin Capel Heol Dŵr Caerfyrddin 1813-2013, gan Marina Thomas, Y Capel, 2013. (Methodist Calfinaidd)

Casmael Capel y Bedyddwyr Smyrna, Casmael 1827-2002: 175 blwyddyn. Y Capel, 2002. 80tt.

Casnewydd Hanes Eglwys Mynydd Seion, Casnewydd. Y Capel, 2010. (Annibynwyr).

Cefn Meiriadog Capel Cefn Meiriadog Ddoe a Heddiw, gan Meurig Owen. Y Capel, 2013. (M.C.)

Cilcain Capel Gad, Cilcain 1806-2006, gan Eirlys Gruffydd. Y Capel, 2006. 23tt + 20tt o ddarluniau. Testun Saesneg hefyd.(Methodist Calfinaidd).

Cribyn Fflam Dwy Ganrif: daucanmlwyddiant Capel y Groes sefydlwyd yn 1802. Yr awdur, 2003. (Undodaidd)

Cwmgïedd Cynnau'r Fflam: hanes yr achos yng Nghwmgïedd a'r cylch ar ddathlu daucanmlwyddiant Eglwys Yorath. Capel Yorath, 2006. 52tt.

Cydweli Capel Sul, Cydweli: the history of a unique chapel, by Enid Harries. The Author, 2012, 194pp. (Annibynwyr)

Dinbych Dathlu Daucanmlwyddiant: Capel Pendref, Dinbych, gol. Medwyn Jones. Y Capel, 2002. 62tt. £4.95. (Methodist Wesleiadd.)

Ellesmere Port Cysegr Sancteiddiolaf Capel Westminster Road Ellesmere Port (1907-2007), gan D Ben Rees. Lerpwl: Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2012. 132tt. (M.C.)

Felinfoel 300 Mlwyddiant Adulam, Felinfoel, gan Gwyn Richards. Y Capel, 2009. (Bedyddwyr)

Glynrhedynog Eglwys y Bedyddwyr Salem Newydd, gan Peter Brooks. Yr Awdur, 2008. 290tt. £10 (elw i Gymorth Cristnogol; ar gael gan yr awdur: ffôn 0796 280 7571; ebost: peter_t_brooks@hotmail.com)

Gorseinon Hanes Capel Ebenezer Gorseinon 1887-1909-2009, gan Christian Williams. Abertawe: Y Capel, 2009. 31tt. (Annibynwr)

Lerpwl Codi Stêm a Hwyl yn Lerpwl: Hanes Capel Bethel, Heathfield Road, gan D Ben Rees. Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2008. 287tt. (Methodist Calfinaidd)

Llandysilio Hanes Annibynwyr Pisga Llandysilio, gan Hywel T. Jones. Yr Eglwys, 2002. 68tt.

Llanfairpwll Y Llafur yn Parhau: braslun o hanes Eglwys Unedig Rhos y Gad, Llanfairpwllgwyngyll 1973-2010 gan H. Wyn Evans. Lanfairpwyll: Eglwys Unedig Rhos y Gad, 2012.

Llanfyllin Y Tabernacl: Methodistiaeth yn Llanfyllin 1801-2005, gan Rhoswen Charles. Y Tabernacl, 2006. 38tt. (Methodist Wesleaidd. Ar gael oddi wrth Rhoswen Charles, The Old Shop, Bwlchyddarm Llangedwyn, Croesoswallt SY10 9LJ. Pris £5.)

Llangefni 1903-2003: Dathlu Canmlwyddiant Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Capel Lôn-y-Felin, Llangefni. Y Capel, 2003. 23tt.

Llangennech Bryn Seion 1877-2007: Eglwys Bresbyteraidd Cymru Llangennech. Y Capel, 2007. 120tt.

Llangyfelach Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Llangyfelach: dau canmlwyddiant 1808-2008. Yr Eglwys, 2008. 7tt.

Llanrhaeadr Capel y Pentre, Llanrhaeadr 1809-2009, Y Capel, 2009. 51tt. (Methodist Calfinaidd)

Mynydd Coed y Fflint Yr Eglwys Fethodistaidd Bethel, Mynydd Coed y Fflint: Canmlwyddiant 1893-1993, gan Megan Wall. [Yr Eglwys, 1993.] 28tt. Dwyieithog.

Penbedw Alffa ac Omega: tystiolaeth y Presbyteriaid Cymraeg yn Laird Street, Penbedw 1906-2006, gan D. Ben Rees. Lerpwl: Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2006. 200tt.

Penybont Capel Penybont 1856-2006, gol. Felix Aubel, Una Williams a Meryl Jones. Penybont: Eglwys Annibynnol Penybont, 2006.

Penybont ar Ogwr Eglwys Hermon, Penybont ar Ogwr 1862-2008, 2008, 33tt. (Methodist Calfinaidd)

Pontarddulais Eglwys y Bedyddwyr, Y Babell, Pontarddulais: dathlu canmlwyddiant corffori yr achos 1906-2006. Pontarddulais: Y Babell, [2008?]. 24tt.

Pontrhydfendigaid Carmel, Capel y Bedyddwyr, Pontrhydfendigaid: atgofion canrif 1900-2000. Y Capel, 2000. 68tt.

Pontrhythallt Capel Bont - canrif o hanes Capel Pontrythallt (MC). Llanrug: Capel y Rhos, 2008. 79tt. (Ymunodd Capel Pontrhythallt, Capel Mawr Llanrug a Chapel Tan y Coed a Ceunant i ffurfio Capel y Rhos, Ionawr 1993.)

Rhyl Y Dathlu Cant a Hanner: Eglwys Bresbyteraidd Cymru Clwyd St, Y Rhyl 1855-2005, gan D. Elwern Jones. Y Capel, 2005. 59tt.

Trearddur Canmlwyddiant yr Achos 1909-2009, Trearddur: Eglwys Unedig Noddfa, 2009. 16tt. (Bedyddwyr yn wreiddiol)

Waengoleugoed Stori Capel Waengoleugoed: Sul, Gŵyl a Gwaith (1815-2015), gol. Mari Lloyd Williams, Lerpwl, Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2015. (Annibynwyr)

Waterloo (Lerpwl) Cylch yr Amserau: Hanes Capel Bethania, Waterloo, gan John P. Lynch, Lerpwl, Cyhoeddiadau Modern Cymreig, 2013. (Methodist Calfinaidd)