ENGLISH
Llawr-y-glyn,
Capel y Methodistiaid Wesleaidd, Trefeglwys, Sir Drefaldwyn - Agorwyd y capel cyntaf yn 1844. Pan ddaeth yn rhy fach i'r gynulleidfa adeiladwyd y capel presennol yn 1872.
CYSYLLTU NI
 

Cysylltwch â ni

Cadeirydd

Mr Meirick Lloyd Davies
Gwelfryn
1 Ffordd Glascoed
Cefn Meiriadog
Abergele
Conwy
LL22 9DW


Ysgrifennydd

Y Parch. Peter Jennings
5 Cuffnell Close
Liddell Park
Llandudno
LL30 1UX
Ffon: 01492 860449
E-bost:

Trysorydd

Mr Richard O. Thomas
6 Fforddlas
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2DY

Manylion aelodaeth