ENGLISH
Cyssegr, Capel yr Annibynnwyr, Beddgelert.,
Adeiladwyd y capel presennol yn 1853 a helaethwyd yn 1903. Addaswyd yn ddiweddar. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Digwyddiadau