ENGLISH
Castle Square, Eglwys Bresbyteraidd Seisnig, tu fewn, Caernarfon.,
Adeiladwyd y capel yn 1882-3 yn y dull Gothig yn dilyn cynllun Richard Owen, Lerpwl. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Taflenni Gwybodaeth Leol

Rydym yn cynhyrchu Taflenni Gwybodaeth Leol dwywaith y flwyddyn i gydfynd ag ymweliadau Capel

Cewch dadlwytho'r taflenni isod fel ffeiliau PDF:

Llanfyllin
Penarth
Dolgellau
Meidrim & Trelech
Rhosllanerchrugog
Wystog a'r Ardal
Y Clas ar Wy a'r Gelli
Llanystumdwy & Cricieth
Methodistiaeth yn Aberystwyth
Yr Wyddgrug
Tabernacl, Aberystwyth
Trefynwy
Llandudno
O Gilgerran i Henllan Amgoed
Machynlleth
Llanelli
Abergele
Aberhonddu
Caerdydd
Castell Nedd
Llangefni
Blaenafon
Y Bala
Caerffili
Y Rhyl
Cas-llwchwr a Gorseinon
Llanidloes
Rhuthun
Y Fenni
Llanrwst a Trefriw
Caerfyrddin
Bae Colwyn
Doc Penfro
Y Drenewydd
Cwmbran & Pontypwl
Caergybi
Abergwaun
Wrecsam
Llanbedr Pont Steffan
Lampeter
Y Trallwng
Rhuddlan
Rhydaman
Croesoswallt
Gogledd Sir Benfro
Caernarfon
Pen-y-bont
LlanuwchllynRhaid i chi ddefnyddio rhaglen Adobe Reader (neu rywbeth tebyg) i ddangos ffeiliau PDF. Mwy na thebyg mae copi ar eich cyfrifiadur eisoes, ond os nad oes, mae modd lawrlwytho'r meddalwedd yma:
get adobe acrobat reader