ENGLISH
Capel-y-cwm Capel Undodaidd, Llanwenog, Ceredigion,
Dechreuodd yr achos yn 1896 ac adeiladwyd y capel yn 1906.
CYSYLLTU NI
 

Aelodaeth

Os hoffech ymuno â Capel, all brintiwch y ffurflen gais hon gan ddefnyddio un o'r cysylltiadau isod, ei llenwi a'i hanfon, ynghyd â'ch tâl yn daladwy i Capel, i'r Trysorydd Mygedol:

Y Trysorydd
Mr Richard O. Thomas
6 Fforddlas
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2DY

Lawrlwytho ffurflen: Ffurflen gais (PDF) Ffurflen gais (RTF)