ENGLISH
Ysgoldy, Ysgol Sul y Methodistiaid Calfinaidd, Beaumaris.,
© Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Newyddion

Cynefin (16-02-2016)

Dyma brosiect yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a all fod o ddiddordeb i haneswyr capeli. Amcan y prosiect yw digido holl fapiau degwm Cymru. Mae'r mapiau degwm yn darlunio tua 95% o Gymru fel yr oedd yn yr 1840au. Mae'r cyfan ar gael i'w weld ar wefan cynefin.cymru. Mae'n cynnwys dogfennau'r degwm sy'n rhestri pwy oedd yn berchen y tir a phwy oedd yn talu degwm, ac yn y rhan fwyaf o achosion enwau caeau'r pwlyf.

Mae'r prosiect yn ddibynnol ar gyfraniad gwirfoddol. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli drwy helpu i drawsgrifio dogfennau'r degwm, bydd rheolwr y prosiect yn falch iawn o glywed wrthych. Gallwch gofrestru fel gwirfoddolwr ar wefan cynefin.cymru (dilynwch y ddolen 'mwy' isod), neu gallwch gysylltu am fwy o wybodaeth trwy ebost ar cynefin@llgc.org.uk neu ffôn 01970 634 416.

mwy