ENGLISH
Capel Wesleaidd Ebeneser, Caernarfon,
Adeiladwyd y capel yn wreiddiol yn 1805/6 i gynllun Evan Roberts, Dinbych. Ailadeiladwyd/newidiwyd yn 1825/6 yn y dull Gothig i gynllun John Lloyd, Caernarfon. Newidiwyd ac atgyweiriwyd yn 1875/6 i gynllun Richard Davies, Bangor.
CYSYLLTU NI
 

Prosiectau i restri Capeli

Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC)

Mae gan y Llyfrgell gronfa ddata sy'n rhestru cofysgrifau o gapeli Anghydffurfiol sydd mewn archifdai. Nid yw'r gronfa ddata ar gael ar-lein. Mae'n rhaid ymweld â'r Llyfrgell i'w defnyddio.Mae'r gronfa ddata ar gael i ddefnyddwyr yn ystafell gatalog (am oriau agor ymwelwch â gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru)

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC)

Mae'r Comisiwn Brenhinol ar hyn o bryd yn cyd-drefnu'r gwaith o gofnodi capeli Anghydffurfiol yng Nghymru. Yr amcan yw cynhyrchu cofnod ysgrifenedig o bob capel ynghyd â chofnod ffotograffig, lle mae modd gwneud hynny. Gwneir cofnodion mwy manwl, gan gynnwys arolygon mesuredig, o adeiladau a ystyrir o bwysigrwydd arbennig o ran penseirnïaeth, hanes neu grefydd. Crëir cronfa ddata sydd ar gael yn llyfrgell Cofnodion Henebion Cenedlaethol Cymru yng Nghomisiwn Brenhinol Henebion Cymru (am oriau agor ymwelwch â gwefan y Comisiwn Brenhinol). Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn Brenhinol yn gweithio tuag at ddosbarthu'r holl wybodaeth a gasglwyd trw'r brosiect mewn cyhoeddiad a gwefan ar-lein.


Bydd Capel yn falch o wybod am unrhyw gynlluniau eraill. Cysylltwch â'r ysgrifennydd.