ENGLISH
Capel Newydd, Methodist Calfinaidd, Boncath, Sir Benfro,
Adeiladwyd y capel yn 1763 ac atgyweiriwyd/ailadeiladwyd yn 1848. Ychwanegwyd festri yn gynnar yn yr 20fed ganrif.
CYSYLLTU NI
 

Cyhoeddiadau

Cylchlythyr

Mae aelodau yn derbyn rhifyn o'r Cylchlythyr dwywaith y flwyddyn yn y Gwanwyn a'r Hydref. Heblaw y rhifyn diweddaraf mae rhestr o'r cynnwys a'r holl archif ar gael ar y wefan.

Taflenni Gwybodaeth Leol

Rydym yn cynhyrchu Taflenni Gwybodaeth Leol dwywaith y flwyddyn i gydfynd ag ymweliadau Capel. Bellach maent i gyd ar gael ar y wefan. Dyma rhestr ohonynt.

Darganfod Capeli

O bryd i'w gilydd, mae Capel yn cyhoeddi taflenni sydd yn canolpwyntio ar gapeli wedi'u lleoli mewn trefi arbennig. Dyma rhestr o'r rheiny sydd ar gael:

Taflenni Gwybodaeth Eraill

Rydym yn cynhyrchu Taflenni Gwybodaeth ar nifer o destunau amrywiol: gallwch eu lawrlwytho i gyd.

Llyfrgell Ddigidol

Mae gan Capel rhaglen sganio ar y gweill, a fydd yn paratoi fersiynau digidol o gyhoeddiadau perthnasol. Dyma'r Llyfrgell ddigidol.

Cyhoeddiadau ar Gapeli

Dyma rhestryn canolbwyntio ar lyfrau a llyfrynnau sy'n cynnwys gwybodaeth am gapeli yng Nghymru.

Arweinlyfr i'r Enwadau


Mae Capel wedi cyhoeddi 'Capeli: Arweinlyfr i'r Enwadau yng Nghymru' gan Lionel Madden. Gallwch ei ddarllen yma.

Mae ychydig o gopiau printiedig ar gael am £3 (yn cynnwys cludiad) oddi wrth yr Ysgrifennydd.

Nwyddau Capel

Cardiau Capelmanylion a sut i archebu