ENGLISH
Horeb, Capel y Wesleaidd, Rhosllannerchrugog.,
Adeiladwyd y capel yn 1875 a helaethwyd yn 1902 mewn dull celfyddyd a chrefft Gothig syml. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Capeli Dan Fygythiad

Mae Capel yn casglu gwybodaeth am geisiadau adeiladu a chapeli dan fygythiad. Cyhoeddir y wybodaeth hon yn gyson yn y Cylchlythyr. Mae rhestr o'r cynnwys a thestun yr holl Gylchlythyrau ar gael i'w dadlwytho yma.


Rhaid i chi ddefnyddio rhaglen Adobe Reader (neu rywbeth tebyg) i ddangos ffeiliau PDF. Mwy na thebyg mae copi ar eich cyfrifiadur eisoes, ond os nad oes, mae modd lawrlwytho'r meddalwedd yma:
get adobe acrobat reader