ENGLISH
Seion, Capel y Bedyddwyr, Llanelli.,
Adeiladwyd y capel yn 1823 a helaethwyd yn 1858 yn y dull Glasurol yn dilyn cynllun Henry Rogers, Llanelli. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Capeli Dan Fygythiad

Mae Capel yn casglu gwybodaeth am geisiadau adeiladu a chapeli dan fygythiad. Cyhoeddir y wybodaeth hon yn gyson yn y Cylchlythyr. Mae rhestr o'r cynnwys a thestun yr holl Gylchlythyrau ar gael i'w dadlwytho yma.


Rhaid i chi ddefnyddio rhaglen Adobe Reader (neu rywbeth tebyg) i ddangos ffeiliau PDF. Mwy na thebyg mae copi ar eich cyfrifiadur eisoes, ond os nad oes, mae modd lawrlwytho'r meddalwedd yma:
get adobe acrobat reader