ENGLISH
Seion, Capel yr Annibynwyr, Aberystwyth.,
Adeiladwyd y capel yn 1814 a helaethwyd yn 1878 yn y dull Glasurol yn dilyn cynllun Richard Owen. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Y Ffeithiau

Mae capeli yn cau yng Nghymru ar raddfa o un yr wythnos
Mae llawer o gynulleidfaoedd yn ei chael yn anodd i gynnal eu hadeiladau
Bob blwyddyn mae nifer helaeth o gofnodion a dogfennau capeli yn cael eu dinistrio neu'n mynd ar goll, er gwaethaf y ffaith bod anghydffurfiaeth yn bwysig iawn yn hanes Cymru a'r cymunedau lleol
Dymchwelir dwsinau o gapeli bob blwyddyn, tra bo eraill yn cael eu trawsnewid yn anaddas a hynny heb gadw llun na chofnod ohonynt
Mae llawer o gapeli o werth pensaernïol arbennig ond ychydig sy'n cael eu diogelu trwy roddi iddynt statws adeiladau cofrestredig

Ffurfiwyd Capel yn 1986 er mwyn...

Hyrwyddo astudiaeth a chadwraeth etifeddiaeth Anghydffurfiol Cymru
Cynnig gwybodaeth a chyngor i gynulleidfaoedd ar ffyrdd i gynnal a chadw eu hadeiladau
Cofnodi ac astudio pensaernïaeth capeli
Annog capeli i ddiogelu eu cofnodion
Annog addasu gofalus capeli nad oes eu hangen bellach ar gyfer eu bwriad gwreiddiol

Ein Pwyllgor

Daw aelodau o'r pwyllgor o ardaloedd gwahanol yng Nghymru a tu hwnt ac maent yn cynrychioli amrywiaeth o sefydliadau a diddordebau. Mae'r pwyllgor yn derbyn cymorth gan nifer o arbenigwyr ar adeiladau ac enwadau.

Dr Lionel Madden Llywydd Anrhydeddus
Cynghorydd Meirick Lloyd Williams Cadeirydd
Parch. Peter Jennings Ysgrifennydd
Mr Richard Thomas Trysorydd
Ms Susie Fielding Golygydd y Cylchlythyr
Mrs Marlies Cope
Mrs Rosemary Davies
Miss Muriel Bowen Evans
Mr Andrew Mathieson
Dr D Huw Owen

Mae gweithgareddau Capel yn cynnwys: Digwyddiadau Cyhoeddiadau

Sut i ymuno â Capel...