ENGLISH
Seion, Capel yr Annibynwyr, Aberystwyth.,
Adeiladwyd y capel yn 1814 a helaethwyd yn 1878 yn y dull Glasurol yn dilyn cynllun Richard Owen. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Digwyddiadau