ENGLISH
Bethel Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Cynwyl Elfed,
Adeiladwyd y capel yn 1792 ac ailadeiladwyd yn 1853.
CYSYLLTU NI
 

Digwyddiadau

Cyfarfod yr Hydref (14/10/2017)


Lleoliad: Blaenau Ffestiniog