ENGLISH
Bethel Capel y Methodistiaid Calfinaidd, Cynwyl Elfed,
Adeiladwyd y capel yn 1792 ac ailadeiladwyd yn 1853.
CYSYLLTU NI
 

Digwyddiadau