ENGLISH
Seion, Capel y Bedyddwyr, Llanelli.,
Adeiladwyd y capel yn 1823 a helaethwyd yn 1858 yn y dull Glasurol yn dilyn cynllun Henry Rogers, Llanelli. © Hawlfraint y Goron: CBHC
CYSYLLTU NI
 

Digwyddiadau