ENGLISH
Llawr-y-glyn,
Capel y Methodistiaid Wesleaidd, Trefeglwys, Sir Drefaldwyn - Agorwyd y capel cyntaf yn 1844. Pan ddaeth yn rhy fach i'r gynulleidfa adeiladwyd y capel presennol yn 1872.
CYSYLLTU NI
 

Aelodaeth

Os hoffech ymuno â Capel, all brintiwch y ffurflen gais hon gan ddefnyddio un o'r cysylltiadau isod, ei llenwi a'i hanfon, ynghyd â'ch tâl yn daladwy i Capel, i'r Trysorydd Mygedol:

Y Trysorydd
Mr Richard O. Thomas
6 Fforddlas
Y Rhyl
Sir Ddinbych
LL18 2DY

Lawrlwytho ffurflen: Ffurflen gais (PDF) Ffurflen gais (RTF)